Taal en taalwetenschap

Neon (A1-C2)

Neerlandistiek FU Berlin. Neon bevat een beschrijving van het Nederlands op taalwetenschappelijk niveau. Je vindt er erg veel achtergrondinformatie. Deze webpagina heeft zowel een Nederlandse als een Duitse versie.

Nedweb (A1-C2)

Neerlandistiek van de Universiteit Wenen.

Niederlande Net (A1-C2)

Gelieerd aan de neerlandistiek van de WWU Münster.

Virtual Dutch (A1-C1)

Studypacks om zelfstandig culturele, historische en grammaticale onderwerpen te bestuderen, ook handig als herhalingsoefening. Met Engels als steuntaal.